Vernieuwend            Gestructureerd           Resultaatgericht

Genen van Herosult

Medewerkers van Herosult zijn Procesexperts pur sang met jarenlange ervaring in het optimaliseren van processen. Procesanalyse en –verbetering zien wij als een professie waarbij het draait om het grensverleggend verbeteren van prestaties. ICT vormt een belangrijk hulpmiddel hierbij.

Herosult brengt innovatieve proces ideeën in, selecteert de juiste ICT producten en voert deze samen met de klant in. Wij halen het maximale uit medewerkers en leveranciers van onze klanten.

  • Klantresultaat voorop
  • De lat hoog leggen
  • Planmatig realiseren
  • Rolmodel zijn
  • Medewerkers uitdagen

Stijl van Herosult

Services van Herosult

Naast onze rijk gevulde toolkit met proces en ICT methoden en technieken biedt Herosult een aantal standaard producten in de vorm van uitgewerkte templates en aanpak. De portfolio van Herosult omvat drie werkgebieden:

  1. Proces

  2. ICT

  3. Resultaat²

Proces

Procesoptimalisatie

P Procesoptimalisatie

Ondanks Lean Six Sigma en andere methodieken verliezen bedrijven zich vaak in de aanpak en zijn de resultaten marginaal. Herosult gaat een stap verder en biedt een maatwerk aanpak om een solide basis neer te zetten voor daadwerkelijke procesverbetering. Dat dit niet eindeloos hoeft te duren bewijzen we met ons aanbod ‘Procesanalyse in 1 week’.

Procesdigitalisering

P Procesdigitalisering

Digital Process Automation en Robotic Proces Automation zijn de nieuwste ontwikkelingen in het verder automatiseren en digitaliseren van processen. Dit vereist veel meer dan de aanschaf van een workflow pakket. Herosult biedt het raamwerk om processen ingrijpend te veranderen en de klantwaarde en efficiency met sprongen te doen toenemen.

Documentmanagement

P Documentmanagement

Documenten worden steeds meer synoniem aan informatie en spelen een belangrijke rol in processen. Bij het digitaliseren van processen staan documenten en informatie centraal. De AVG heeft in veel organisaties de gegevens-bescherming op scherp gezet. Herosult heeft een unieke aanpak ontwikkeld voor het vergaand digitaliseren van documenten en processen die leidt tot een hogere efficiency en een betere datakwaliteit.

ICT

ICT Visie & Architectuur

P ICT VenA

Omdat de technologie zich steeds sneller ontwikkelt, is het hanteren van een heldere en toekomstvaste ICT visie en architectuur bittere noodzaak. Hiermee ontstaat een basis om de organisatie optimaal te ondersteunen in de veranderingen. In de aanpak van Herosult wordt het krachtenveld in kaart gebracht, keuzes gemaakt en een samenhangende ICT visie en architectuur ontwikkeld.

Selectie & Implementatie

P SenI

Daar waar vroeger een ERP pakket volstond zien we steeds meer hybride ICT landschappen ontstaan. Hierin spelen Cloud-oplossingen in toenemende mate een rol. Om dit geheel consistent te houden is enerzijds een solide basis nodig en anderzijds een kader voor de keuzes van de best passende applicaties. Herosult biedt een aanpak voor de selectie en de implementatie van de juiste applicaties.

Testen

P Testen

Testen is een belangrijk onderdeel in veel ICT projecten dat in de praktijk vaak onderschat wordt. Herosult heeft een aanpak voor testen ontwikkeld. Hierin adresseren we de functionele, technische en gebruikers aspecten en maken we onderscheid in verschillende soorten testen. Dit borgt een efficiënte uitvoering van het testen en zorgt voor een gecontroleerde en soepele livegang.

Resultaat²

Programma Management

P Programmamanagement

Als het continue verbeteren niet voldoende oplevert voor organisaties om succesvol te blijven, zijn meer ingrijpende maatregelen nodig. Herosult heeft veel ervaring in het realiseren van ambitieuze doelen met een enerzijds gestructureerde en anderzijds flexibele programma aanpak. Op deze wijze creëren wij baanbrekende bedrijfsprestaties.

Waarde Creatie

P Waardecreatie

In essentie kennen alle projecten één doel en dat is waarde creëren. In de projecten van Herosult staat dit vanaf dag 1 centraal. Wij stoppen niet bij het opstellen van een Business Case maar hanteren een continue projectfocus op het realiseren van verbeteringen. Instrumenten die we hierbij hanteren zijn Batenkaarten en de Batenmonitor.

Quality Assurance

P QA

Kwaliteit is een lastig begrip en krijgt vaak pas aandacht als resultaten achterblijven of fouten zichtbaar worden. Herosult heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en is pas tevreden als de klantresultaten zijn behaald. Het beste resultaat wordt behaald door de kwaliteit continue te bewaken. Herosult biedt diverse instrumenten hiervoor om projecten op koers te houden.

Team van Herosult

Ronald Kamer

Carin Mataw

Wij dagen u en onszelf graag uit om een nieuwe stap te zetten. Bent u zover, dan staat het Herosult team voor u klaar.

Klanten van Herosult

Vacatures