Professioneel, methodisch en gestructureerd

Resultaatgericht, vasthoudend en betrokken

Origineel, kritisch en inspirerend

Signatuur

In het logo van Herosult is de slogan Proces + ICT = Resultaat² opgenomen. Dit drukt de kern van Herosult uit. Herosult realiseert vernieuwingen en verbeteringen door processen en informatietechnologie te verbinden en meer resultaat te genereren voor onze klanten. Herosult staat voor resultaat en dat wordt weerspiegeld in onze missie.

Het fundament van Herosult bestaat uit jarenlange ervaring in en diepgaande kennis van processen en informatietechnologie. Al onze medewerkers zijn expert in hun discipline en zijn gericht op het bieden van meerwaarde aan de klant. Herosult is een professionele dienstverlener die hoogwaardige consultancy levert en ruime ervaring heeft in het vervullen van sleutelrollen binnen uitdagende organisatievraagstukken en complexe verbeteringstrajecten. Dit varieert van het doen van Programma management tot het geven van implementatiebegeleiding.

Missie van Herosult

‘Wij dichten de kloof tussen visie en operatie, stemmen de werkprocessen af op de doelen van de organisatie en maken ze beter, sneller en goedkoper. Wij committeren ons aan de programmadoelen van de klant en realiseren significante verbeteringen door een optimale symbiose van processen en informatietechnologie’.

De spanwijdte van het werkveld van Herosult strekt zich uit van de directie tot de medewerker op de werkvloer. We vertalen de visie van de organisatie naar de werkprocessen en maken deze hanteerbaar voor de medewerker. Waar mogelijk wenden we informatietechnologie aan om procesdoelen te realiseren. We maken procesresultaten meetbaar en dagen de medewerkers uit te werken aan continue verbetering van de procesuitvoering.

De primaire doelmarkten van Herosult zijn Waterschappen en Woningcorporaties. Onze dienstverlening past echter ook bij andere markten.                 

Werkwijze

Accurate dienstverlening betekent voor ons complementair zijn aan de klant en gezamenlijk de gestelde doelen realiseren. Dit borgen wij door een heldere opdrachtdefinitie, gedegen planvorming en oplevering conform afspraak. Wij maken hierbij gebruik van de Herosult methodieken, innovatieve aanpakken en Best Practices die zijn ontstaan uit onze grote ervaring op het gebied van procesoptimalisatie- en automatiseringsprojecten. Wij houden niet van bullshit. Wij gaan de dialoog met de klant aan en zeggen waar het op staat. Wij gaan verder dan coaching, wij nemen werk over van uw medewerkers en zorgen ervoor dat de dagelijkse operatie door kan gaan. Hierdoor komt er energie vrij in de organisatie om daadwerkelijk te veranderen en te verbeteren.

Bij het ondersteunen van proces- en projectgericht werken maken we niet alleen meer gebruik van traditionele ERP systemen. Herosult adviseert steeds vaker gespecialiseerde automatiseringsoplossingen uit de Cloud. Dit zijn goedkope pakketoplossingen die snel te implementeren zijn en dus snel tot resultaten leiden. We werken continue aan een portefeuille van in de markt beschikbare pakketoplossingen die snel kunnen worden geïmplementeerd.

Herosult beschikt over een rijk arsenaal aan Best Practices op het gebied van methoden en technieken, die bijdragen aan het structureren van de aanpak van organisatie- en ICT vraagstukken. Bovendien ontwikkelen we continue aan de Herosult methodiek voor Business Proces Management waarin de nieuwste inzichten op het gebied van proces en ICT worden verwerkt. Al onze medewerkers werken hier intensief aan mee. Alle ontwikkelde producten zijn beschikbaar voor de klanten van Herosult.

Visie

Mensen, processen en technologie zijn bepalend voor de prestatie van een onderneming. Medewerkers worden ontlast door goede processen en ICT ondersteuning waardoor het creatieve vermogen toeneemt en de organisatie op een hoger niveau gaat presteren. Het onderscheid tussen automatisering en processen verdwijnt en procesonderdelen worden meer en meer geautomatiseerd uitgevoerd. Naarmate we meer processen kunnen standaardiseren des te dieper dringt de automatisering door in de organisatie en kan dit leiden tot een hogere efficiency en effectiviteit van de organisatie.

Herosult focust op de integratie van processen en automatisering waarbij of de een of de ander leidend kan zijn. Het effect moet in ieder geval zijn dat het resultaat meer is dan de dat de som der delen. We realiseren de beste werkprocessen vanuit een combinatie van een vernieuwende aanpak en een grote ervaring in het optimaliseren en vergaand automatiseren van processen. Vanuit een grand design werken we in beheersbare verbeterstappen naar het eindresultaat toe. We houden programma’s op koers door structuur aan te brengen en ze planmatig en gecontroleerd uit te voeren.

Team

Herosult staat voor topkwaliteit. Wij leggen de meetlat voor onze medewerkers op de hoogste sport van de ladder. Onze medewerkers dienen niet alleen een opdracht voor een klant conform verwachting uit te voeren doch ook een klant iets te leren waardoor er na de inzetperiode van Herosult beter wordt gepresteerd. In de samen met de klant uit te voeren projecten vervullen medewerkers van Herosult een voorbeeldfunctie en trekkersrol voor de medewerkers van de klant om het professionele niveau te verhogen.

Ook brengen we nieuwe oplossingen en methoden in om medewerkers van de klant buiten de gebaande paden te laten treden en betere resultaten te realiseren. Onze medewerkers kunnen bogen op jarenlange ervaring in het optimaliseren van processen en het implementeren van diverse ICT applicaties. Naast een brede procesbasis onderscheiden zij zich door specialisatie in een discipline.

Wij dagen u en onszelf graag uit om een nieuwe stap te zetten. Bent u ook zover, dan staat het Herosult team voor u klaar.

Ronald Kamer

Ronald-serieus

Expertise
  Proces Consultancy
  Business Consultancy
  Project Management
•  Kwartier maken
  Business & informatiearchitectuur
  Informatie Analyse
  Pakketselectie en -implementatie
  Quality Assurance

Ronald is een resultaatgericht persoon met een flexibele instelling. Hij heeft het vermogen zich snel in te werken in nieuwe omgevingen en weet zorgvuldig te manoeuvreren binnen gespannen, gevoelige werksituaties. Zijn analytische en sociale vaardigheden vormen de basis voor een succesvolle samenwerking. Hij weet snel door te dringen tot de kernproblemen in een organisatie en deze inzichtelijk en bespreekbaar te maken voor de medewerkers. Door zijn jarenlange projectervaring binnen met name (semi)overheidsinstellingen is hij een volwaardige gesprekpartner voor alle lagen van een klantorganisatie. Vanwege zijn brede kennis en toegankelijke persoonlijkheid vervult hij vaak een brugfunctie tussen management en operatie.

Ronald heeft meer dan 15 jaar ervaring in procesoptimalisatie en is autoriteit op diverse procesgebieden. Zo is hij de grondlegger van het ProcesProfiel, een methode om in een kort tijdbestek de essentie en werkwijze van een proces bloot te leggen. Binnen Herosult is Ronald verantwoordelijk voor branche onafhankelijke service offerings op het gebied van processen en ICT.

Structuur en overzicht in complexe situaties!

Structuur en overzicht in complexe situaties!

Carin Mataw

Carin-lacht

Expertise
• 
Business Consultancy
•  Proces Consultancy
•  Business Analyse
•  Lean six sigma
•  Informatie Analyse
•  Testmanagement
•  Verandermanagement
•  Faciliteren Workshops

Carin is een analytisch, creatief en verbindend persoon die gespecialiseerd is in verandermanagement en procesoptimalisatie. Binnen Herosult is zij de Lean Six Sigma Black Belt expert.

Haar drive is om samen met de medewerkers de processen te analyseren en te verbeteren. Hierbij staat optimale klanttevredenheid en maximale winstgevendheid centraal. Een grote succesfactor is dat gebruikt wordt gemaakt van de aanwezige kennis op de werkvloer om te achterhalen welke procesactiviteiten daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren. Na het identificeren van de toegevoegde waarde en de verspillingen, kan een optimale procesflow gecreëerd worden. Dankzij haar sociale en communicatieve vaardigheden weet zij binnen alle lagen van een organisatie draagvlak te creëren voor de nodige veranderingen op het gebied van processen, medewerkers en ICT.

Carin heeft de nodige ervaring in grote implementatieprojecten en weet wat dit betekent voor medewerkers. Zij begeleidt en motiveert medewerkers om nieuwe processen en ICT-oplossingen te ontdekken en te omarmen. Zij heeft specifieke expertise in testmanagement. Als testcoördinator heeft zij diverse testtrajecten succesvol ingericht en uitgevoerd.

Het beste resultaat bereik je samen!

Het beste resultaat bereik je samen!